Kako su dobili ime: Guns N’ Roses?

Sredinom osamdesetih Axl Rose i Izzy Stradlin su bili članovi grupe Hollywood Rose. Izzy je u to vrijeme dijelio stan s Tracii Gunsom, koji je bio član grupe L.A. Guns.

Kad je L.A. Guns ostao bez pjevača, Izzy je Gunsu predložio Axl Rosea, a potom se i sam pridružio ekipi. To je nametnulo nužnost izmjene imena grupe.

Prve su ideje bile Heads of Amazon i AIDS, ali su oba imena odbačena kao neadekvatna. Onda je došla ideja o kombinaciji imena dvaju grupa iz kojih su ponikli, Hollywood Rose i L.A. Guns, što je dalo Guns and Roses ili kako su odmah prekrojili, Guns N’ Roses.

Eto!


Guns N’ Roses – “Paradise City”

Ja nisam vlasnik autorskih prava fotografija, videa ni muzike. Stoga, sva prava idu samo stvarnim vlasnicima. Ako ste pak vlasnik fotografije, videa ili muzike, kontaktirajte me mailom, koji se nalazi na stranici “Info”, i video sa svim sadržajima će biti uklonjen sa portala.

I am not the owner of either the image, video or the original songs. Therefore, all rights go to their respective owners. If you are the owner of the image, video or any of the songs, write to me a private message, located on “Info” page, and I’ll delete this video immediately.

na vrh