Alexis Korner i Cyril Davies otvaraju prvi blues club u Londonu. Pored aktivnog vodstva grupe Blues Incorporated, ovaj se čin smatra kao početak britanskog booma, koji je...