Udruga Glazbeni Krug

Sjedište: Balančane 23b, 21220 Trogir, Hrvatska

OIB: 11385249358

MB: 5041635

IBAN: HR4624070001100059929

Sve informacije vezane za medijsko pokroviteljstvo, učlanjenja u udrugu, kao i sve ostale informacije:

E-mail: info@music-lp-underground.com

E-mail: glazbeni.krug@gmail.com