Tom Waits – “Frank’s Wild Years”

Kolovoz – 1987.

Tom Waits izdaje (deseti) album “Frank’s Wild Years“.

Bio je to posljednji album trilogije koju je otvorio album “Swordfishtrombones”, na kojem se nalazi originalna skladba “Frank’s Wild Years”. Nakon albuma “Swordfishtrombones, slijedio je “Rain Dogs” i naposljetku “Frank’s Wild Years” zaokružuje cjelinu.

Bio je to u biti materijal za kazališnu predstavu u kojoj su integrirana sva tri albuma. Pjesme na albumu su Waitsovo djelo u kolaboraciji sa suprugom Kathleen Brennan.

Kao i na prethodnim albumima, Tom Waits se u svojim kreacijama bavi talogom društva i pri tom ga personificira. Jer u puno je slučajeva dokazano da sav glamur “visokih slojeva” ne može pokriti blato i smrad kojim su okruženi.

I tu Tom nalazi svoju inspiraciju iz koje crpi teme za svoje pjesme. Nerijetko u svojim pjesmama opisuje onu drugu, suprotnu stranu društva. Beskućnici, kurve, makroi, alkoholičari, svi su oni isto tako junaci njegove lirike, ali njima uvijek pristupa sa nekom simpatijom i suosjećanjem za sudbinu. Kao u nekom pravilu, svi ti „looseri“ su ocrtani svjetlijom nijansom crne.


Tom Waits – “Frank’s Theme”

Muzika s albuma “Frank’s Wild Years” je na neki način sama sebi prokrčila put. Pored toga što je integralni dio predstave, različite verzije teme “Way Down in the Hole” su bile upotrjebljene kao popratna muzika u HBO seriji “The Wire”. Pjesme “Temptation” i “Cold Cold Ground” je upotrijebio Jean-Claude Lauzon u svom filmu “Léolo”. Pjesma “Cold Cold Ground” je bila upotrjebljena u seriji “Homicide: Life on the Street”, pjesme “Temptation” i “Straight to the Top (Vegas)” su našle svoje mjesto u filmu “Enron: The Smartest Guys in the Room” i naposljetku “Innocent When You Dream” se našla u filmu “Smoke”. Drugim riječima, album sadrži pjesme od kojih je svaka, bez da je izdana na singlici imala svoj odvojeni život. To sam album čini iznimnim.
I kad ga se na kraju postavi u kontekst trilogije, onda dobiva svoju pravu veličinu.


Tom Waits – “Frank’s Wild Years”

Jedan je od najboljih koje je Tom Waits napravio. (iako ovo, najbolji, treba uzeti s rezervom, jer svi njegovi albumi, od prvijenca “Closing Time” do posljednjeg „Bad as Me” mogu po nekim mjerilima zauzeti tu poziciju!)waits

Tom Waits je veliki umjetnik. Njegovi su nastupi rijetki. Toliko rijetki da se na zlato prodaje svaka stolica u gledalištu. I nikad ne nastupa u velikim dvoranama, iako bi elegantno mogao prodati stadion, a ne veliku dvoranu.

Ambijent kluba i atmosfera koja u njemu vlada je glavni oslonac Waitsovog izlaganja svojih djela i očito je da ni po cijenu velikog financijskog probitka tu formulu neće napustiti.

Tom Waits je glasnik siromašnih, glasnik je otpisanih koji nemaju što izgubiti i nadasve, kirurg je suvremenog društva kojeg secira takvom britkošću i satirom da ga sama lirika smješta u najviši razred umjetničkog angažmana.

Pakujući takvu liriku u uvrnutu muziku i pri tom izbjegavajući šablone i forme, Tom Waitsgradi“ velike albume od koji je, kao što sam rekao, teško izdvojiti jednog i reči, ovaj je najbolji.

A njih ima do sada, sedamnaest.

Pa vi birajte!


Tom Waits – “Frank’s Wild Years” / full album

Ja nisam vlasnik autorskih prava fotografija, videa ni muzike. Stoga, sva prava idu samo stvarnim vlasnicima. Ako ste pak vlasnik fotografije, videa ili muzike, kontaktirajte me mailom, koji se nalazi na stranici “Info”, i video sa svim sadržajima će biti uklonjen sa portala.

I am not the owner of either the image, video or the original songs. Therefore, all rights go to their respective owners. If you are the owner of the image, video or any of the songs, write to me a private message, located on “Info” page, and I’ll delete this video immediately.


*Sve naknade za autorska i srodna prava regulirane ugovorom s Gradskim Radio Trogir!
*All copyright, royalties and related fees regulated by the contract with Gradski Radio Trogir!

Povezani članci