Our Last Night – (The Eagles) – “Hotel California”

Može i ovako!?

Teško je obraditi kompoziciju kojoj svi znaju svaku notu, svaki prelaz, svaki udarac.

Our Last Night su pokušali!

Vi prosudite!


Our Last Night – (The Eagles) – “Hotel California”

Ja nisam vlasnik autorskih prava fotografija, videa ni muzike. Stoga, sva prava idu samo stvarnim vlasnicima. Ako ste pak vlasnik fotografije, videa ili muzike, kontaktirajte me mailom, koji se nalazi na stranici “Info”, i video sa svim sadržajima će biti uklonjen sa portala.

I am not the owner of either the image, video or the original songs. Therefore, all rights go to their respective owners. If you are the owner of the image, video or any of the songs, write to me a private message, located on “Info” page, and I’ll delete this video immediately.

Povezani članci