Apsurd obilja ili obilje apsurda!

Eksperiment:

Scena prva: Dijete koje je jedva propuzalo, biva ponuđeno hranom koju voli. Smiješak na licu i dakako pohlepno „satare“ sve što je dobilo.
Scena druga: isto dijete biva ponuđeno hranom koju ne voli, brokulama, .., gadljivo okreće glavu na stranu, odbija bilo kakvu mogućnost konzumacije
Scena treća: isto dijete je ostavljeno u sobi s desecima zdjela u kojima je se nalazi hrana koju voli, ali i ona druga. Prva reakcija, kreče prema jednoj od zdjela u kojoj je hrana koju voli. No, na pola puta se predomisli i krene u drugom smjeru, prema drugoj zdjeli u kojoj je isto hrana koju voli. No, pred sam dolazak pred zdjelu, skreće prema trećoj, ovaj put prema onoj u kojoj je hrana koju ne voli i pred njom zastaje
Scena četvrta: ulazi osoba i sjeda pokraj djeteta koje je neodlučno, što uzeti?
Nudi mu jednu zdjelu iz reda u kojoj je hrana koju voli. Dijete nevoljko prihvaća ne odvrćući pogled s ostalih zdjela. Potom osoba uzima zdjelu u kojoj je hrana koje dijete ne voli i pruža mu sadržaj. Ne gledajući što jede, dijete prihvaća hranu i dalje gleda u zdjele pred sebe, uopće ne obraćajući pažnju što jede !

Gore opisano je bio eksperiment viđen prije mnogo godina, ali je ostao u memoriji kao tipičan primjer u kojem obilje ne stvara selekciju dobrog, već dapače, postaje antiteza neselektivnom, a time i plodno tlo za manipulaciju.

Preslikano kroz prizmu muzike (i ne samo nje!) u sadašnjem trenutku, neminovno se nameću paralele. Muzika je nekada bila sve, bila je način života i time je sve rečeno. Danas je usputna zabava i većini sredstvo kojim se popunjava praznina kojim pokušavaju istisnuti dosadu. O nekom angažmanu teško da ima govora.

Muzike ima, kako nekada, tako i danas, te se u biti postavlja pitanje, kako je moguće da pored dostupnosti koja nikada nije bila na ovom nivou, cjenovnim privlačnošću, muzika nikad nije gore kotirala, u stvari, nikada kao današnjih dana nije imala manju ulogu u životu masa.

Pogled na test u koje se opisuje eksperiment od prije par desetljeća, sve kaže i nema smisla elaborirati. Obilje ponude stvara svojevrstan apsurd, jer umjesto da se iz tog obilja filtrira esencijalno i konzumira kao takvo, konzumacija počiva na ponudi, na kolačićima koje „netko“ utiskuje u usta masa. Pri tom osobni odabir postaje samo fikcija.

Kod onih koji si misle drugačije, industrija ima odgovor. „Virtualna stvarnost“ i ovdje caruje. Živeći u uvjerenju da o nečemu odlučuju, ne vide da su manipulirani do točke potpune ovisnosti. (zvuči ponovo poznato, ne samo u muzici!)

Kad se to shvati onda je daleko lakše shvatiti zašto danas potencijalno veliki novi bendovi ne uspjevaju na globalnoj razini, lakše je shvatiti zašto i dalje nastupaju u manjim klubovima ili maksimalno manjim dvoranama, bez garancije da će ih napuniti.

Inertnost, pa i sama pacifikacija masa koja je počela krajem sedamdesetih ovih je dana na svom vrhuncu, kad nekadašnji filmovi turobne mračne, distopijske budućnosti postaju java i što je najgore, sasvim normalno prihvaćena pojava. Big Brother preslikan iz knjige u stvarnost, samo uljepšanu kičem svakodnevice i prividom odlučivanja u izboru.

Iako je samo parafraza Orwelove rečenice: „Nisam napisao “1984.”-tu kao upute za upotrebu“, nažalost, u muzici danas dolazi do svog punog izražaja. Bez ikakvih mogućnost i utjecaja, ali uostalom i bez ikakve želje za time, mase prihvaćaju ponuđeno pod parolom „samo zabava“. Taj slogan (neka mi oprosti RTL2!) u potpunosti oslikava “danas” i predstavlja snapshoot inertnog društva u kojem caruje nekritičnost, nepokretnost i prihvaćanje svega nametnutog, bez obzira na svijest da se zadire u elementarne ljudske slobode.

Bombardirano obiljem ponude, društvo, ali i pojedinac, dirigirano ne stvara filter kvalitete, već podlogu za konzumaciju smeča kao ukusnog jela. Dakako, kriteriji nestaju i s njima mogućnost osobnog izbora.

Ovdje se moram ograditi, govorim o velikoj masi mladih, koji su odgajani na postulatima dirigiranog sistema, ma kakva bila, o mladima koji nekritički prihvaćaju sve što dolazi do njih, jer od sadržaja i poruke bitnije je od koga dolazi. Prihvaćanje nametnutih dogmi kao isključive istine ima svoj naziv, pranje mozga. Ove su se dvije riječi nekada pisale pod navodnicima, danas smo nažalost svjesni da navodnici otpadaju.

Obilje je stvorilo siromaštvo!
Iz siromaštva ništa dobroga ne izlazi, a pogotovo iz siromaštva duha. Ono je u biti najgore, jer neminovno vodi u pauperizaciju i uspon ideologija koje s humanošću nemaju nikakve veze.

Ne zaboravimo, razvoj društvene socijalne komponente je počeo onog trenutka kad je prvi čovjek u pećini s bedrenom kosti ubijene životinje počeo udarati u šuplju kladu i time u prostor unio ritmiku u kojoj su se počeli njihati praljudi. Bio je to prvi korak u kontroli plemena kojim će kasnije vladati.

Ta bedrena kost i klada danas je industrija zabave!
Neke stvari se nikada ne mijenjaju!

Povezani članci